Ubela.lv pasūtījumi tiek piegādāti, izmantojot OMNIVA pakomātu, OMNIVA kurjerdienesta un DPD kurjerdienesta pakalpojumus.
Visus pasūtījumus sūtām arī uz ārvalstīm. Par sūtījuma izmaksām uz ārvalstīm sazinieties ar mums pa e-pastu: info@ubela.lv.

Piegādes cena

BEZMAKSAS piegāde, pērkot par 50 € un vairāk!

4.99 € – OMNIVA pakomāts (preces tiek piegādātas 2–5 darba dienu laikā);
8.00 € – Piegāde ar kurjeru (preces tiek piegādātas 2–5 darba dienu laikā).

UZMANĪBU! KARANTĪNAS LAIKĀ PIEGĀDE VAR ILGT LĪDZ 7 d. d.

Pārdevējs patur tiesības pēc sava ieskata mainīt šeit norādītās cenas.

Sūtījuma paņemšanas (nodošanas pārvadāšanai) diena tiek rēķināta kā 0. diena. Vēršam uzmanību, ka norādītais sūtījumu piegādes termiņš ir provizorisks. Termiņš tiek rēķināts darba dienās.

Informācija par pasūtījuma sūtīšanu

Izvēloties piegādi uz OMNIVA sūtījumu pašapkalpošanās termināli, saņemsiet SMS ar informāciju par sūtījuma saņemšanu.

Izvēloties piegādi ar kurjerdienestu, kurjers informēs ar zvanu pirms sūtījuma piegādes.

Preču nodošana atpakaļ

  1. Preces tiek apmainītas vai nodotas atpakaļ saskaņā ar spēkā esošiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Pienācīgas kvalitātes preču nodošanas atpakaļ izdevumus apmaksā Pircējs.
    1.1. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma un nodot atpakaļ Pārdevējam šādas preces:1.1.1. kvalitatīvu parfimēriju, kosmētiku, tualetes papīru;1.1.2. kvalitatīvas Preces, kuras Pircējs lietoja, tās sabojāja, sabojāja to iepakojumu vai citu Pircēja veikto darbību dēļ Preces zaudēja preču izskatu, kā arī nepilnas komplektācijas preces (piemēram, nozaudētas konkrētas Preču daļas, nav lietošanas instrukcijas vai garantijas grāmatiņas, ja tāda tika izsniegta, u. tml.);1.1.3. citas Preces, kuras Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem.
  1. Lai nodotu atpakaļ nekvalitatīvu vai kvalitatīvu preci, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju un pa e-pastu info@ubela.lv un jāiesniedz skaidrs iesniegums par preču nodošanu atpakaļ, kā arī jānorāda savs vārds un uzvārds vai nosaukums, adrese, tālruņa numurs, preču pirkšanas datums, preču, kuras vēlas nodot atpakaļ, nosaukums un daudzums.
  2. Nododot atpakaļ preces Pārdevējam, jāievēro šādi nosacījumi:

3.1. precei jābūt oriģinālā kārtībā iepakojumā (šis punkts netiek piemērots tanī gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

3.2. precei jābūt Pircēja nesabojātai;

3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējušai preču izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēvītes u.c.) (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek nodota atpakaļ nekvalitatīva prece);

3.4. nododamai atpakaļ precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs;

3.5. nododot atpakaļ preci, obligāti jāiesniedz tās iegādes dokuments un aizpildīts nodošanas atpakaļ dokuments.

4. Atsakoties no līguma (nododot atpakaļ preces), Pircējam ir pienākums nekavējoties un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par nodošanu atpakaļ iesniegšanas Pārdevējam dienas nosūtīt vai nodot preces Pārdevējam.

5. Preces tiek aizstātas vai par tām samaksātā nauda Pircējam uz tā kontu tiek atmaksāta ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces nodošanas atpakaļ dienas.

6. Pārdevējs var neatmaksāt Pircējam tā samaksāto summu tik ilgi, kamēr preces netiek nodotas Pārdevējam vai līdz brīdim, kad Pircējs iesniedz pierādījumu, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam.

7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja nododamās atpakaļ preces, ja Pircējs neievēro Noteikumos paredzēto nodošanas atpakaļ kārtību.

8. Nododamās atpakaļ preces Pircējs var atsūtīt ar kurjera starpniecību.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums pa e-pastu info@ubela.lv .